Sceptisch over de strijd tussen Apple en Flash? Zie de grafiek van Business Insider over de toename van HTML5 en H.264 video ten koste van het gebruik van Flash. Wat was dat ook alweer over Apple die dat niet zou gaan winnen?

One Response to “Who’s your daddy?”