HufPo heeft een confronterende infographic (incl. duiding) over het aantal haaien dat we per uur voor dat vinnetje afmaken.

sharks_lrlrlr