Dood aan de vakman Weg met de vakman!

Je investeert als overheid ettelijke miljoenen in specialistische opleidingen voor vakmensen, nadat de ROCs die opleidingen schrapten omdat de kleinschaligheid niet in het vleesmolenmodel paste. Je zet een apparaat neer, bouwt infrastructuur en werft leerlingen. Je ontwikkelt de defacto standaard  voor specialistische opleidingen die tot de beste ter wereld behoren en alom bejubeld worden. En als dat dan staat … … dan trek je de stekker eruit en duw je de restanten door de strot bij het ROC dat diezelfde vakopleidingen eerder uitkotste en er ook nu geen raad mee weet. Kapitaalverspilling deluxe en voor Nederland het einde van de vakman.

Ik heb het over de Dutch Healthtec Academy, een verzameling specialistische middelbare beroepsopleidingen die vakmensen produceert voor ambatchtelijke beroepen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de audicien, tandtechnicus, orthopedisch schoentechnicus of een leestenmaker. Allemaal mensen die ons beter laten horen, zien, eten en bewegen. Tamelijk essentieel in een maatschappij die snel vergrijst.

Samen met het bedrijfsleven realiseerde de overheid een unieke academie in een gebouw dat voldoet aan de strengste hygiënische regels. Dat op maat werd ingericht met specialistische machines, bijzondere schoolborden, lasersnijders en 3D printers. Allemaal zaken die niet mogelijk zijn in de grote ROC’s, die bovendien elk met tenminste 30.000 leerlingen niet zitten te wachten op kleinschalige maar veeleisende opleidingen met een jaarlijkse instroom van maximaal 25 studenten per richting.

Aan de knoppen van deze kapitaalverkwanseling zit minister Jet Bussemaker (PvdA). Zij wordt gesoufleerd door Jan van Zijl, baas van het orgaan dat een belang heeft bij de grote grijze vleesmachines die we kennen als ROCs. En als je in het onderwijs iets wilt slopen dan zet je Hans Schutte in. Die knakker stuurde eerder ROC’s in Amsterdam en Nijmegen financieel de afgrond in, dus die kun je wat dat betreft om een boodschap sturen.

In het voorstel van de minister wordt Dutch Healthtec Academy ontmanteld en gaan de opleidingen en budgetten op de hoop bij ROC Amersfoort, voorheen Amarantis, het ROC dat financieel ontspoorde en waarvan bewezen is dat de top vooral met zelfverrijking bezig was. Het ROC geeft overigens zelf aan geen zin te hebben in dergelijke opleidingen, maar conform “Plan Van Zijl” drukt Bussemaker deze wraakactie door.

CDA en D66 zijn tegen en willen de vakopleiding in geen geval op laten gaan in de vleesmolens van de ROCs. Van Zijl ligt niet wakker van dit verzet. De PvdA heeft hij reeds in de zak en zijn informele aanpak past prima bij het type deals waar de VVD een patent op lijkt te hebben.

Ik ben erg benieuwd of we deze verkwanseling van publieke geld dit keer gaan voorkomen of dat we persoonlijke belangen laten prevaleren en net als bij de ijdele koning van Rochdale alle signalen negeren, maar vervolgens achteraf lekker gaan zeiken over een failliete organisatie, een foute strategische focus en een Maserati voor de MBO graaier aan de top. Ook dit keer zijn we er zelf bij.

Twitter: @royalty

Meer als dit:

– Weg met creativiteit

– Horlogemaker gezocht.