The perfect storm

juni 27th, 2015 Permalink

PecZwolle_storm

Een hoofdsponsor die vervroegd een sponsorcontract op zegt en met een betalingsachterstand kampt. Een voorzitter met wellicht directe en indirecte belangen in leveranciers, spelers en sponsors. Een Raad van commissarissen die op meerdere vlakken zaken met elkaar doet, cq. financieel met elkaar verbonden is. Diverse financiële tegenvallers als reden om met publiek geld de club solvabel te houden.

Het is voor iedere bestuurder onmogelijk om in zo’n ontransparante situatie vol geneste belangen objectieve beslissingen te nemen. Geen idee wat Adriaan Visser c.s. aan het doen is bij PEC Zwolle, maar deze schimmigheid voorspelt weinig goeds.

Update:

HamsterDe staat van de club wordt nog wel het beste getypeerd met de vervanging van oer-mascotte Zwolfje door de nieuwe maniakale hamster. *Snif*.

Foto van Han Dijkslag, via @weblogzwolle

 

Update 2 via Noord in de email:

Vraag: “Weet jij waarom PEC Zwolle Zwolfje heeft vervangen door die hamster?”

Antwoord: “Adriaan Visser verdiende persoonlijk niets aan Zwolfje.”

 

Update 3:

Begrijp dat de relaties tussen voorzitter en diverse leveranciers en de rol van de RvC inmiddels door een aantal mensen een heel eind is uitgezocht. Meer hierover via andere kanalen. Het is natuurlijk niet per definitie negatief als een voorzitter zelf iets verdient aan hetgeen zijn stichting inkoopt, maar het maakt besluitvorming wel mistig.

Twitter: @royalty